Nghịch Thiên Chiến Thần

(2022)
Nội dung phim

Nghịch Thiên Chiến Thần, 2022 30/??

Hắn, Diệp Khinh Vân, từng là một chiến thần, tại thần giới thành lập chiến quốc. Dẫn dắt hàng triệu chiến binh tấn công đài hoàng thần. Khi chuẩn bị chinh phục thần giới tiếp theo, hắn bị huynh đệ Lang Thập Tam và người Yêu Lạc Linh phản bội, rơi xuống đài hoàng thần