Lịch ChiếuTên Phim
Thứ 2
 1. Tiên Nghịch
 2. Tán Tu Chi Vương
 3. Đại Vũ Trụ Thời Đại
 4. Nghịch Thiên Chí Tôn
 5. Vạn Giới Tiên Tung
 6. Cửu Thiên Huyền Đế Quyết
 7. Vô Thượng Thần Đế
 8. Kiếm Vực Phong Vân
 9. Độc Bộ Tiêu Dao
 10. Vạn Cổ Thần Thoại
Thứ 3
 1. Thôn Phệ Tinh Không
 2. Thánh Tổ
 3. Thần Long Tinh Chủ
 4. Ta Dựa Vào Nạp Tiền Làm Võ Đế
 5. Luyện Khí Mười Vạn Năm
 6. Võ Thần Chúa Tể
 7. Vạn Giới Độc Tôn
 8. Đan Đạo Chí Tôn
 9. Độc Bộ Vạn Cổ
 10. Linh Kiếm Tôn
Thứ 4
 1. Già Thiên
 2. Dị Nhân Quân Mạc Tà
 3. Thiếu Niên Ca Hành Phần 3
 4. Chưởng Giáo Tông Môn Ẩn Thế
 5. Thần Y Cửu Tiểu Thư
 6. Chân Võ Đỉnh Phong
 7. Tây Hành Kỷ Phần 5
 8. Kiếm Tiên Ở Đây
 9. Hồng Hoang Linh Tôn
 10. Tuyệt Thế Võ Hồn
Thứ 5
 1. Thần Ấn Vương Tọa
 2. Sư Huynh À Sư Huynh
 3. Thái Cổ Tinh Thần Quyết
 4. Bộ Tinh Ti: Nguyên Khởi
 5. Vạn Giới Tiên Tung
 6. Cái Thế Đế Tôn 3D
 7. Kiếm Vực Phong Vân
 8. Vạn Giới Chí Tôn
 9. Độc Bộ Tiêu Dao
 10. Vạn Cổ Thần Thoại
Thứ 6
 1. Đại Chúa Tể 3D
 2. Thế Giới Hoàn Mỹ
 3. Bách Luyện Thành Thần 3D
 4. Bộ Tinh Ti: Nguyên Khởi
 5. Nghịch Thiên Chí Tôn
 6. Đan Đạo Chí Tôn
 7. Độc Bộ Vạn Cổ
 8. Vô Thượng Thần Đế
 9. Linh Kiếm Tôn
 10. Cửu Thiên Huyền Đế Quyết
 11. Thần Võ Thiên Tôn
Thứ 7
 1. Tru Tiên
 2. Phàm Nhân Tu Tiên
 3. Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn 3D
 4. Luyện Khí Mười Vạn Năm
 5. Nghịch Thiên Tà Thần 3D
 6. Chưởng Giáo Tông Môn Ẩn Thế
 7. Vạn Giới Độc Tôn
 8. Ta Dựa Vào Nạp Tiền Làm Võ Đế
 9. Thần Long Tinh Chủ
 10. Kiếm Tiên Ở Đây
 11. Chân Võ Đỉnh Phong
 12. Băng Hoả Ma Trù
Chủ Nhật
 1. Đấu Phá Thương Khung Phần 5: Già Nam Học Viện
 2. Tiên Võ Truyện (Tiên Võ Đế Tôn 3D)
 3. Nhất Thế Chi Tôn
 4. Võ Thần Chúa Tể
 5. Thái Cổ Tinh Thần Quyết
 6. Thần Y Cửu Tiểu Thư
 7. Vạn Giới Chí Tôn
 8. Hồng Hoang Linh Tôn
 9. Cái Thế Đế Tôn 3D
 10. Tuyệt Thế Võ Hồn