Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thiếu Chủ Chính Phái

The Little Master's Better Life (2023)
Server #1
Loading server...
Nội dung phim

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thiếu Chủ Chính Phái, The Little Master's Better Life 2023 10/??

Bối cảnh phim diễn ra trong thế giới rộng lớn của Daxia và theo chân câu chuyện của con người, dù với kích thước nhỏ bé, nhưng hoàn toàn không khiêm tốn. Cho dù đó là Shennong và nhân dân của mình ở vùng lãnh thổ của con người, hoặc các bộ tộc khác nhau ở Beiye, họ đều đang làm việc chăm chỉ và phát triển mạnh mẽ theo cách riêng của họ. Mặc dù họ đôi khi bị các thần tinh quái và bị đàn áp, họ cũng sẽ nổi dậy chống lại họ để bảo vệ bộ tộc, người thân yêu và dòng dõi của họ.